jakptak.pl
Jesteś 7492 gościem na stronie

O NAS

SZKOLENIA

MOTOLOTNIA

SAMOLOT

PILOT-INSTRUKTOR

KONTAKT


Ośrodek prowadzi szkolenia do uzyskania

 • Świadectwa Kwalifikacji Pilota Motolotni startującej z lądu PHG(L)
 • Świadectwa Kwalifikacji Pilota Motolotni startującej z powierzchni wody PHG(S)
 • Uprawnienia instruktora pilotów motolotni (INS)
 • Radiooperatora pokładowej stacji lotniczej R/T
 • Praktykę w lotach odbywających się wewnątrz przestrzeni kontrolowanych CVFR
...podejście do lądowania na prywatnym lądowisku...

Szkolenia odbywają się na podstawie wpisu do rejestru podmiotów szkolących w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego 221RPS-07/2017.

Wymagania od kandydata na pilota-ucznia
 • Wyszktałcenie gimnazjalne lub wyższe,
 • W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda prawnych opiekunów.
   Kurs pilota motolotni podzielony jest na dwie części:.

   TEORETYCZNA

   48 godzin wykładów i ćwiczeń wykonywanych na ziemi z następujących przedmiotów

   • Prawo Lotnicze i Przepisy Wykonywania Lotów
   • Meteorologia
   • Nawigacja
   • Zasady Lotu
   • Bezpieczeństwo Lotów
   • Człowiek - Możliwości i Ograniczenia
   • Procedury Operacyjne
   • Osiągi i Planowanie Lotu
   • Wiedza Ogólna o Statku powietrznym
   • Łączność


   Część teoretyczna zakończona jest egzaminem wewnętrznym w ośrodku szkolenia....ośrodek szkolenia jakptak.pl...   PRAKTYCZNA

   Równolegle z częścią teoretyczną można rozpocząć cześć szkolenia praktycznego, która składa się z:

   • Przygotowania do lotu, obsługi naziemnej oraz ocenie zdatności do lotu
   • Przygotowania operacyjnego i nawigacyjnego z uwzględnieniem komunikatów meteorologicznych
   • Wykonanie min. 25 godzin lotu, w tym min. 8 godzin w charakterze dowódcy
   • Wykonanie min. 4 godzin lotu nawigacyjnego w tym min. 1 przelot z lądowaniem z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż startu.
   Całość szkolenia zakończona jest egzaminem państwowym złożonym przed członkiem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.

   Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania Świadectwa Radiooperatora Lotniczej Stacji Pokładowej obejmuje następujące tematy:

   • Fale radiowe i radiostacje pokładowe
   • Łączność i Zasady Korespondencji Radiowej
   • Czynności do podjęcia w przypadku utraty łączności
   • Procedury w sytuacjach niebezpiecznych i naglących
   • Korespondencja Radiowa
   Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym złożonym przed członkiem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.

   Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania praktyki w lotach wewnątrz przestrzeni kontrolowanych obejmuje następujące tematy:

   • Prawo Lotnicze
   • Łączność i zasady korespondencji radiowej używane w przestrzeniach kontrolowanych
   • Klasyfikacja przestrzeni powietrznej
   • Plan lotu
   • Czynności do podjęcia w przypadku awarii łączności
   • Korespondencja radiowa


   Osoba szkolona musi także wykonać min. jeden lot z wlotem w przestrzeń kontrolowaną i lądowaniem z pełnym zatrzymaniem na lotnisku kontrolowanym a także min. jeden lot z wlotem do przestrzeni kontrolowanej i wykonaniem min. 2 lądowań TOUCH&GO na lotnisku kontrolowanym.
   Przygotowania do powyższych lotów (plan lotu, meteo, nawigacja, niezbędne mapy i plan lotniska) wykonuje osoba szkolona samodzielnie.   Szkolenie zakończone jest wydaniem przez ośrodek szkolenia Poświadczenia o odbytej Praktyce w Lotach Wewnątrz Przestrzeni Kontrolowanych.

autor Piotr     (c)2018